17/06/2016

Κεφάλαιο/προλεταριάτο

Η διαλεκτική κεφαλαίου-εργασίας. Το κεφάλαιο ως κοινωνική σχέση.

 

  • Κριτική Θεωρία – Σχολή της Φραγκφούρτης

    • Adorno: Αρνητική Διαλεκτική (Negative Dialectics)
  • Συστηματική Διαλεκτική

    • Chris Arthur
  • Καταστασιακή Διεθνής

    • Η “Κοινωνία του Θεάματος”